Betrokken

Betrokken

vrijdag 11 augustus 2017

Nieuwe kans voor opvallend pand in Gouda


De werkgroep Mooiere Binnenstad van het Bewonersplatform heeft begin 2017 bewoners gevraagd te melden welke panden in de binnenstad extra aandacht nodig hebben. Op basis van deze meldingen zijn collega Anna van Popering en ik met enkele bewoners in februari dit jaar langs een aantal panden gegaan. 

Meerdere panden waren al bij de fractie van de ChristenUnie bekend. Voor een aantal van die panden hebben we eerder samen met Paul Abels, kerkhistoricus, al expliciet aandacht gevraagd.

Een pand die dit jaar voor het eerst werd genoemd is een bijzonder pand aan de Lange Noodgodsstraat 5-7. Het gaat om een gemeentelijk monument. Het gebouw dateert uit 1886.

Paul Abels zag onlangs op Funda dat dit pand te koop staat en meldde dat op Twitter.

Authentiek pand

In februari zagen we al snel dat dit een mooi authentiek pand is. Ik schreef toen op mijn blog: "Het pand aan de Lange Noodgodsstraat ziet er nog heel authentiek uit en heeft nog een leuke ouderwetse etalage. Het onderhoud is echter al weer even geleden en dat is jammer, want het pand is het waard om goed te onderhouden."

Het pand staat nu te koop bij Alpha Makelaardij voor € 235.000,-.
In de advertentie voor dit pand staat interessante informatie:

"Bijzonder binnenstadspand: de hoedenwinkel met de markante winkelpui en bovenwoning is te koop! De winkel bevindt zich nog in oorspronkelijke staat met mooie, halfronde etalageruiten en prachtige kastenwanden. De woning heeft een eigen opgang. Het gehele pand dient te worden gerenoveerd en gemoderniseerd."

Via huis-49232044-lange-noodgodsstraat-5-7 kunt u meer foto's van dit bijzondere pand zien.

Mooie kans

Voor een liefhebber van een historisch pand in de binnenstad, met authentieke elementen, is dit een mooie kans. Daarbij hoop ik uiteraard dat het pand aan de buiten- en binnenzijde fraai wordt opgeknapt, zodat er weer een pand in goede staat zal zijn als we in 2022 750 jaar stadsrechten gaan vieren!

zaterdag 5 augustus 2017

Enkelbanden voor jonge criminelen in Gouda noodzaak!

Bron: http://www.g4s.nl/nl-NL/Media-en-Nieuws/Case-studies/Gezondheidszorg/Reclassering-Nederland
Gouda worstelt al geruime tijd met een groot aantal inbraken en betrokken veiligheidsinstanties doen er van alles aan om deze trend te keren. In het kader daarvan is ook ruimte gegeven aan "onorthodoxe maatregelen". Bij het brainstormen daarvoor ten behoeve van het Actieplan 2017 is ook naar voren gekomen dat het een goede zaak zou zijn als dader een enkelband moeten gaan dragen. 

De wens - ook van de ChristenUnie - is dat er een mogelijkheid moet komen om door de reclassering deze maatregel te kunnen opleggen, zeker bij inbrekers die herhaaldelijk de fout in gaan.
Alle daders een enkelband (elektronische controle), gedragsaanwijzing of gebiedsverbod opleggen.
Het zoveel mogelijk inzetten van zowel het bestuurlijk als strafrechtelijk arsenaal aan maatregelen kan effect sorteren. In elke casus moet bekeken worden wat mogelijk is. Ten aanzien van de elektronische enkelband wordt vanuit het OM aangegeven dat dit onder de verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en dat het op dit moment niet mogelijk is om dit instrument in te zetten als 24 uurs monitoring van (potentiële) inbrekers. Voorts kan ook gedacht worden aan het inzetten van de mogelijkheden die de APV biedt, zoals het verbod op het vervoer van inbrekerswerktuigen en het gebiedsverbod voor inbrekers.

Vanuit het OM is aangegeven dat een enkelband onder verantwoordelijkheid van de reclassering gebeurt en niet als 24-uurs monitoring kan worden ingezet. Er loopt nu echter een pilot via de landelijk portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Begin dit jaar gaf het college aan deze ontwikkelingen te volgen.

Onze fractie heeft onlangs aan de Portefeuillehouder (de burgemeester) gevraagd wat op dit moment de stand van zaken rond het electronisch toezicht is en onder welke condities een enkelband kan worden gevoerd bij jongeren die crimineel gedrag vertonen.

We ontvingen het volgende antwoord:

"In het strafrecht (ook het jeugd- en adolescentenstrafrecht) is de mogelijkheid opgenomen tot het opleggen van elektronisch toezicht (ET). ET kan opgelegd worden in het kader van schorsing preventieve hechtenis, bij voorwaardelijke veroordeling, bij voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.), bij detentiefasering (Penitentiair Programma), bij tbs met voorwaarden en tbs met voorwaardelijke beëindiging van de dwangverpleging.

RFId en GPS


In opdracht van de officier van justitie stelt de reclassering hierover een advies op. Met ET kan het naleven van bijzondere voorwaarden die een verdachte of veroordeelde zijn opgelegd, worden gecontroleerd. Hierbij kan men denken aan een 'locatiegebod' of een 'locatieverbod'. Bij een locatiegebod moet de verdachte/veroordeelde zich gedurende bepaalden tijden op een bepaalde locatie bevinden, vaak thuis. Bij een locatieverbod mag de verdachte/veroordeelde zich niet op een bepaalde locatie begeven, bijvoorbeeld in de buurt van het slachtoffer. Dit wordt dan gecontroleerd met ET. De reclassering beschikt over 2 soorten ET te weten de Radio Frequency Identification (RFId), de enkelband of Global Positioning System (GPS), de GPS-enkelband.

Vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in dit kader momenteel een tweejarige pilot uitgevoerd onder de naam ‘verscherpt toezicht minderjarige HIC (High Impact Crime) plegers middels elektronisch toezicht’.


Pilot

Deze pilot is een gezamenlijk initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de portefeuille High Impact Crimes.

De pilot heeft als doel om te onderzoeken welke bijdrage elektronisch toezicht, als onderdeel van verscherpt toezicht, kan leveren aan de resocialisatie van de doelgroep en het terugdringen van recidive.

Dit naar aanleiding van aanbevelingen uit diverse onderzoeken waarbij gesteld wordt om eerder door te pakken bij minderjarige delinquenten met complexe problematiek en hierbij beter gebruik te maken van het bestaande strafrechtelijk sanctie arsenaal, waaronder dus elektronisch toezicht.

Deelnemende partijen zijn o.a. politie, RvdK, het Openbaar Ministerie (OM), Reclassering Nederland, gecertificeerde instellingen (GI’s) en gemeenten.
De pilot vindt plaats in een drietal regio’s, te weten Rotterdam, Amsterdam en Midden-Nederland.

Vertraging


In Rotterdam wordt de pilot uitgevoerd onder regie van het Veiligheidshuis. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum) is gevraagd een proces- en effectevaluatie op te stellen. Er is sprake geweest van enige vertraging in de aanloop naar de start van de pilot. Het is derhalve nog niet precies bekend wanneer de evaluatie zal worden opgeleverd."

Hoe nu verder in Gouda?

Het is duidelijk dat eerst de evaluatie van de pilot zal worden afgewacht alvorens er mogelijk vaker gebruik zal worden  gemaakt van electronisch toezicht. Het zou mooi zijn als de pilot niet te lang duurt en de evaluatie uitwijst dat dit middel vaker kan worden ingezet.

We spenderen nu veel tijd en energie in het oppakken van inbrekers, maar doordat ze regelmatig terugvallen in hun oude gedrag ("veelplegers") moet daar meer grip op komen. Electronisch Toezicht is m.i. een noodzakelijk middel - naast andere vormen van inzet - om het aantal inbraken in Gouda drastisch terug te brengen.

dinsdag 25 juli 2017

Gastenkaart in Gouda?

Dolomieten
Afgelopen weken hebben we mogen genieten van een heerlijke vakantie in de Dolomieten (Italië) en Salzburgerland (Oostenrijk). Na een drukke periode op het werk en in de locale politiek is het goed om even afstand te nemen en te genieten van het gezin en de natuur. We hebben prachtige wandelingen gemaakt en genoten van de baantjes en de vele uitzichten.Gastenkaart

Opnieuw viel het me op dat ik zowel in Italië als Oostenrijk in de gelegenheid werd gesteld door middel van een speciale kaart met korting gebruik te maken van de vele baantjes en andere vervoersmogelijkheden en in Oostenrijk kreeg ik (gratis) van de verhuurder van ons appartement een gastenkaart. Met deze kaart kreeg ik korting in diverse zwembaden, baantjes, musea e.d.
Door deze middelen in te zetten wordt je als toerist "verleid" om gebruik te maken van allerlei faciliteiten en weet je tevens wat voor faciliteiten er in de omgeving zijn. Daar kom je anders lang niet altijd achter.

Gouda Tickets

In Gouda hebben we op dit moment alleen Gouda Tickets. Op zichzelf zijn die best leuk, maar ze zijn beperkt van opzet en de toerist moet direct (vooraf) investeren. Het zou interessant zijn als daarnaast ook via de hotels en Bed en Breakfast een gastenkaart wordt verstrekt.  De toerist wordt krijgt een extra stimulans om de stad (culinair en cultureel) te gaan verkennen en krijgt ook ruimschoots gecompenseerd voor de betaalde toeristenbelasting. 
Investering

Het vraagt natuurlijk wel om bereidwillige medewerking en een investering van ondernemers en instellingen in Gouda, maar gelet op de ambitie om meer toeristen naar Gouda te halen en de geringe korting die hoeft te worden gegeven lijkt me dit niet echt een issue.

Best Western Hotel is enthousiast over dit idee en binnenkort gaan we met hen dit idee nader uitwerken. Het zou mooi zijn als de Gastenkaart in 2018 in Gouda realiteit kan zijn.

Hieronder een foto impressie van onze vakantie:


Dolomieten

Venetië


Salzburgerland


Großglockner Hochalpenstraße

Großglockner

Lokale bui

Krimmler Wasserfälle

dinsdag 4 juli 2017

Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoomDeze week staat de Kadernota in de gemeenteraad van Gouda centraal. We kunnen nu kaders meegeven die van belang zijn voor de begroting van 2018. Aangezien er financieel een aantal zaken nog niet helder zijn, krijgt de gemeenteraad na het zomerreces een memo waarbij het beter inzichtelijk wordt hoe we er financieel voorstaan en dan kunnen we nog specifieke keuzes maken.


In onze bijdrage dit jaar hebben we een wat meer ludieke insteek gekozen, met een serieuze ondertoon:"De Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoom en daar zijn we erg blij mee. Na een korte stop vorig jaar, waarbij de route werd verlegd, is de trein weer snel op gang gekomen.  Er is ook een nieuw spoorboekje geschreven onder de naam “Actieprogramma Zakencoalitie” en er kwamen nieuwe stations, waarvan ik er een paar noem: “impuls voor cultuur”; “burgerparticipatie”, “Buurt Bestuurt” en “vernieuwing sociaal domein”.

De huidige trein kent maar liefst 7 machinisten die met elkaar de trein op de rails houden en concrete resultaten voor onze mooie stad Gouda weten te bereiken. We hebben inmiddels de cultuur- en sportnota in de raad behandeld, in Korte Akkeren is een 2e initiatief voor Buurt Bestuurt in ontwikkeling, we gaan aan de slag met achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad, er komt een Goudapas enz.

De trein ziet nu echter een aantal wissels aankomen en er moeten keuzes worden gemaakt. De seinwachter kan echter moeilijk kiezen omdat financiële onderbouwing bij veel keuzes nog ontbreekt. De  ChristenUnie wil daarom voor de begroting een extra memo ontvangen waarbij de genoemde keuzes zijn uitgewerkt, zodat de seinwachter in staat is om de juiste route te kiezen. We vernemen graag van de wethouder Financiën of hij daartoe bereid is.Station Veiligheid

Het station Veiligheid vraagt om specifieke aandacht.
Er is voor veel geld aan dit station verbouwd, maar het resultaat overtuigt niet. Er blijven teveel problemen en het AD heeft ons zelfs op de 4e plaats van slechtste stations in Nederland geplaatst…
  
Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk om de Goudse aanpak extern te laten onderzoeken en we vernemen graag van de portefeuillehouder of hij op korte termijn bereid is zo’n onderzoek te laten uitvoeren en de uitkomsten mee te nemen voor de programmabegroting.

Daarnaast maakt de ChristenUnie zich, met veel meer fracties, zorgen over de politie capaciteit in onze stad. We waarderen de lobby die de portefeuillehouder voert en willen hem daarbij een zetje in de rug geven door een breed gedragen motie in te dienen.

Station Armoedebeleid

Op het station Armoedebeleid zijn veelbelovende stappen gezet. Ten aanzien van het perron schuldhulpverlening dienen echter nog de nodige slagen gemaakt te worden. De conducteur heeft daar op de alarmfluit geblazen. Het is verontrustend dat Goudse burgers op dit moment niet toegelaten kunnen worden tot de schuldsanering waardoor een structurele oplossing voor burgers met forse schulden uitblijft. De versnelde beëindiging van het contract met Westerbeek dient te worden benut om de schuldhulpverlening structureel op een hoger plan te brengen. De ChristenUnie ziet graag dat de portefeuillehouder de raad meeneemt in de te maken keuzes.

Met de ontwikkeling van de Cheese Experience verwacht de ChristenUnie dat nog meer reizigers zullen uitstappen op station Gouda om onze stad en de wereld van kaas te ontdekken.

De Chocoladefabriek is een populaire stop in de Goudse dienstregeling. De ChristenUnie verwacht dat bij uitbreiding van dit station dat het hier nog veel drukker zal gaan worden.


Station Sociaal Domein

De huidige drie stations Jeugdzorg, Participatiewet en WMO worden verder samengevoegd tot één station Sociaal Domein. Deze samenvoeging maakt dat reizigers één loket krijgen, beter en sneller op de plek van bestemming komen.
  
Sinds het nieuwe spoorboekje zijn al heel wat gebouwen bij het station Sociaal Domein opgeknapt:

·      het beleid op de Huishoudelijk Hulp is aangepast,
·      de inkoop van zorg in 2018 is vereenvoudigd en verbeterd,
·      het verbeterplan voor de Sociale Teams is voortvarend opgepakt,
·      kwetsbare burgers die niet zelf op zoek gaan naar zorg worden nu actief benaderd (Bemoeizorg),
·      jongerenopvang en zorg voor kinderen in de opvang is nu goed georganiseerd,
·      De Eigen Bijdrage voor zorg is verlaagd

Een goede centrale toegangsweg vanuit de drie wijken naar het station Sociaal Domein is belangrijk.
Deze toegang ontbreekt alleen nog in wijk Noord en we willen dat dit op korte termijn wordt opgelost.

Nieuwe burgers die van ver komen, op de vlucht voor oorlog en geweld, en op Station Gouda uitstappen, moeten we een eerlijke kans geven om een nieuw bestaan op te bouwen met een passend perspectief.
Voor iedere nieuwe Gouwenaar moet daarom een Persoonlijk Profiel worden opgesteld. Kan de wethouder dit toezeggen?

Tenslotte doen we het Groene station aan. Rond het station houden veel bewoners het groen keurig bij. Maar het openbaar groen kan nog wel een impuls gebruiken. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie van de ChristenUnie om extra aandacht te geven aan zogenaamde plusgebieden, waaronder het van Bergen IJzendoornpark?

Bij het groene station wordt ook geparkeerd. Elektrische auto’s hebben hier en elders steeds meer ruimte om opgeladen te worden. Maar wethouder, kennen de mensen uit de stad de mogelijkheden wel voor het plaatsen van laadpalen?

Parkeren

We zien daarnaast dat de parkeerinkomsten niet meer gelijk oplopen met de parkeeruitgaven. We zijn benieuwd naar het voorstel dat dit najaar volgt en of bezoekers parkeren en de parkeervergunning voor de 1e auto goedkoper worden.

O ja, voor ik het vergeet, je kunt bij het Groene Station weer heerlijk op het grasveld zitten. Er ligt geen hondenpoep meer. De zakjes bij de afvalbakken zijn effectief.

Voorzitter, ik laat de trein nu even stoppen. We hebben in Gouda veel met elkaar bereikt en er liggen ook nog de nodige uitdagingen. Maar als we eensgezind aan de slag gaan kunnen we nog veel goeds tot stand brengen voor onze mooie stad Gouda."